Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

Company about

Ülkemizde Çocuk Cerrahisi uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. TÇCD çatısı altında 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak, 15 Ocak 2000 tarihinde UEMS’e bağlı “European Board of Pediatric Surgery” tarafından ülkemizdeki 75 çocuk cerrahisi uzmanına “Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik (Board) Belgesi” verilmiştir. Bu tarihten itibaren müfredat çalışmaları Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yönlendirilmiştir.

Yeterlik 2. Basamak Sınav Duyurusu

Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından her yıl yapılmakta olan “Çocuk Cerrahisi Yeterlik Sınavı”nın 2. basamağı 23-24 Şubat 2018 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının katkıları ile yapılacaktır.

Kurullar


YÜRÜTME KURULU

Hüseyin İlhan(Başkan)
Cem Boneval
Mesut Yazıcı
Ali Naycı
Tutku Soyer
Oktav Bosnalı

EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Cenk Büyükünal (Başkan)
Mustafa Melikoğlu
Ferit Bernay
Erbuğ Keskin
Gökhan Köylüoğlu
Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

UZMANLIK YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYONU

Aydın Şencan
Ahmet Çelik
Kıvılcım Karadeniz


SINAV KOMİSYONU

Can Taneli (Başkan)
Suzi Demirbağ
Tutku Soyer
Rana User


DENETLEME ve DANIŞMA KURULU

Tolga Dağlı (Başkan)
Cahit Tanyel
Ata Erdener


Company about

Akreditasyon

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

short

1070