Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu

Company about

Ülkemizde Çocuk Cerrahisi uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. TÇCD çatısı altında 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak, 15 Ocak 2000 tarihinde UEMS’e bağlı “European Board of Pediatric Surgery” tarafından ülkemizdeki 75 çocuk cerrahisi uzmanına “Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik (Board) Belgesi” verilmiştir. Bu tarihten itibaren müfredat çalışmaları Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yönlendirilmiştir.


2017

Yeterlik Sınavı Duyurusu

Yeterlik Sınavı
Edirne’de yapılacak olan 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi öncesinde 25 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından 2017-yeterlik sınavının birinci basamağı yapılacaktır. Sınava son sene uzmanlık öğrencileri ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesi uzmanlar başvurabilir.
Başvuru için aşağıdaki belgelerinin hazırlanarak Sınav Komisyon Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir.
  1. Sınava girmek istediğinizi bildirir dilekçe,
  2. Nüfüs cüzdanı fotokopisi,
  3. Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge
  4. Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumda son sene öğrencisi olduğuna dair belge,
  5. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont,
  6. Özgeçmiş (örneği web sayfasında bulunmaktadır)
Birinci basamak sınavla ilgili bilgilere Teterlik Kurulu Web sayfasından (http://tccyk.org) web sayfasından ulaşılabilir.
Sınav ücreti 50 TL olup doğrudan Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği hesabına yatırılabilir veya www.tccd.org.tr adresinde üyelik sekmesinde diğer ödemeler bölümünden ödeme yapılabilir.
Başvuruların en geç 10 Ekim 2017 Salı günü Sınav Komisyonu Sekreterliği'ne ulaşmış olması gerekmektedir.

Soruların konulara göre ağırlıkları söyledir:

Konu Ağırlık (%)
Genel konular 10
Travma 10
Endoskopi 5
Baş boyun ve toraks 10
Karın 30
Genito üriner sistem 20
Tümörler 15Hesap Adı:
Banka Hesap Numarası:
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Yapı Kredi Bankası Samanpazarı Şubesi-ANKARA
Şube Kodu: 031
Hesap No/IBAN No: TR86 0006 7010 0000 0070 0362 36
Belgelerin Gönderileceği Adres:
Sınav Komisyonu Sekreteri:
Tutku Soyer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye, ANKARA

Hüseyin İlhan

Yeterlik Kurulu BaşkanıKurullar


YÜRÜTME KURULU

Hüseyin İlhan(Başkan)
Cem Boneval
Mesut Yazıcı
Ali Naycı
Tutku Soyer
Oktav Bosnalı

EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Cenk Büyükünal (Başkan)
Mustafa Melikoğlu
Ferit Bernay
Erbuğ Keskin
Gökhan Köylüoğlu
Bülent Hayri Özokutan

UZMANLIK YENİDEN BELGELENDİRME KOMİSYONU

Aydın Şencan
Ahmet Çelik
Kıvılcım Karadeniz


SINAV KOMİSYONU

Can Taneli (Başkan)
Suzi Demirbağ
Tutku Soyer
Rana User


DENETLEME ve DANIŞMA KURULU

Tolga Dağlı (Başkan)
Cahit Tanyel
Ata Erdener

720

Company about

Akreditasyon

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

short