-->

Kurul Hakkında

Company about

Ülkemizde Çocuk Cerrahisi uzmanlığı Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı bir dal olarak 1961 yılında kabul edilmiştir. Eğitim kurumlarının ülke geneline yayılması ile birlikte müfredatın asgari standartlarının belirlenmesi gereksinimi ortaya çıkmış, 1980’li yılların sonunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. TÇCD çatısı altında 3 Haziran 2000 tarihinde, ülkemizdeki ilk örneklerden olan Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu (TÇCYK) kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak, 15 Ocak 2000 tarihinde UEMS’e bağlı “European Board of Pediatric Surgery” tarafından ülkemizdeki 75 çocuk cerrahisi uzmanına “Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik (Board) Belgesi” verilmiştir. Bu tarihten itibaren müfredat çalışmaları Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Kurulu tarafından yönlendirilmiştir.Yeterlik Sınavı Duyurusu

Yeterlik Sınavı
Girne-Kıbrıs'da yapılacak olan 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi öncesinde 26 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Kurulu tarafından 2016-yeterlilik sınavının birinci basamağı yapılacaktır. Sınava son sene uzmanlık öğrencileri ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği üyesi uzmanlar başvurabilir.
Başvuru için aşağıdaki belgelerinin hazırlanarak Sınav Komisyon Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir.
  1. Sınava girmek istediğinizi bildirir dilekçe,
  2. Nüfüs cüzdanı fotokopisi,
  3. Uzmanlar için uzmanlık diploması kopyası (onaylı) veya diploma almaya hak kazandığını bildirir belge
  4. Son sene uzmanlık öğrencileri için uzmanlık eğitimi aldığı kurumda son sene öğrencisi olduğuna dair belge,
  5. Sınav harcının yatırıldığını bildirir dekont,
  6. Özgeçmiş (örneği web sayfasında bulunmaktadır)
Birinci basamak sınavla ilgili bilgilere Teterlik Kurulu Web sayfasından (http://tccyk.org) web sayfasından ulaşılabilir.
Sınav ücreti 50 TL olup doğrudan Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği hesabına yatırılabilir veya www.tccd.org.tr adresinde üyelik sekmesinde diğer ödemeler bölümünden ödeme yapılabilir.
Başvuruların en geç 17 Ekim 2016 Pazartesi günü Sınav Komisyonu Sekreterliğine ulaşmış olması gerekmektedir.

Soruların konulara göre ağırlıkları söyledir:

Konu Ağırlık (%)
Genel konular 10
Travma 10
Endoskopi 5
Baş boyun ve toraks 10
Karın 30
Genito üriner sistem 20
Tümörler 15

Banka Hesap Numarası: Yapı Kredi Bankası (67) Ankara / Samanpazarı Şubesi (şube kodu: 031)
Hesap No: 70036236
IBAN No: TR86 0006 7010 0000 0070 0362 36
Belgelerin Gönderileceği Adres:
Sınav Komisyonu Sekreteri:
Tutku Soyer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,
Samanpazarı, ANKARA

Hüseyin İlhan

Yeterlilik Kurulu BaşkanıKurullar


YÜRÜTME KURULU

Hüseyin İlhan(Başkan)
Cem Boneval
Ahmet Kazez
Tuğrul Tiryaki
Aydın Şencan
Oğuz Ateş
Tutku Soyer

EĞİTİM KURUMLARI/PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Cenk Büyükünal (Başkan)
Hasan Doğruyol
Mustafa Melikoğlu
Ferit Bernay
Erbuğ Keskin
Gökhan Köylüoğlu
Bülent Hayri Özokutan

SINAV KOMİSYONUCan Taneli(Başkan)
Gürsu Kıyan
Suzi Demirbağ
Tutku Soyer

DENETLEME ve DANIŞMA KURULUProf. Dr. Tolga Dağlı (Başkan)

Company about

Akreditasyon

Kurulumuz ülkemizde uzmanlık eğitimi verilen tüm kurumlarda uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesini, tıbbi bakım hizmetlerinin niteliğini iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

short