Türkiye
Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu

Yeterlik Kurulu Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi’nin kalitesinin yükseltilmesi, standardize edilmesi ve eğitim veren her birimin bu standardı yakalaması, böylece topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirme amacı ile oluşturulmuştur.


Kurul ve Komisyonlar

Yürütme Kurulu | Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu | Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu | Eğitim Kurumları/Programları Değerlendirme Komisyonu | Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu |Sınav Komisyonu | Denetleme ve Danışma Kurulu | Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi | UEMS Temsilcileri

Yürütme Kurulu

Ahmet Kazez (Başkan)
Özlem Boybeyi (Sekreter)
Mete Kaya
Sezen Özkısacık
Oktav Bosnalı
Zafer Dökümcü
Ufuk Ateş

Uzmanlık Yeterlik Kurul Sekreteri

Özlem Boybeyi

cocukceryetkur@gmail.com

Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu

Mete Kaya (Başkan)
Sezen Özkısacık
Rahşan Özcan
Gülnur Göllü Bahadır
Mustafa Onur Öztan

Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Komisyonu

Cem Boneval (Başkan)
Abdülkerim Temiz
Kıvılcım Karadeniz Cerit
Sonay Yalçın
Doğuş Güney
Selçuk Kılıç
Ülgen Çeltik

Eğitim Kurumları/Programları Değerlendirme Komisyonu

Erbuğ Keskin(Başkan)
Recep Tuncer
Aydın Şencan
Murat Mutuş
Surhan Arda

Uzmanlık Yeniden Belgelendirme Komisyonu

Çiğdem Ulukaya Durakbaşa (Başkan)
Müjdem Nur Azılı
Rahşan Özcan

Sınav Komisyonu

Mustafa Olguner (Başkan)
Arzu Şencan
Berat Dilek Demirel

Denetleme ve Danışma Kurulu

Tolga Dağlı (Başkan)
Cahit Tanyel
Ata Erdener

Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi

Hilmican Ulman

UEMS Temsilcileri

Orkan Ergün
Tutku Soyer