KURUL SEKRETERİ:

Doç. Dr. Özlem Boybeyi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Sıhhiye, ANKARA

0 505 763 4173

0 312 305 1154

cocukceryetkur@gmail.com