TÜRKİYE ÇOCUK CERRAHİSİ DERNEĞİ KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI

(01 Austos 2018)

Bu kurallar,
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği tarafından
Çocuk Cerrahisi ile ilgili kitap, kitap bölümü ve temel konularda editöryal yazılar için oluşturulmuştur.
 1. Bölüm uzunluğu için sınırlama yoktur; ancak henüz yerleşmemiş, standart hale gelmemiş bilgilerin uzun şekilde tartışılmaması; tıp pratiğinde uzmanlarımızın işine yarayacak, güncel bilgilerin akılda kalıcı ve sistematik bir şekilde anlatılmasına özen gösterilmelidir.
 2. Bölümün en başında en çok 120 kelimelik “Anahtar Noktalar” adlı bir paragrafa yer verilmeli ve burada konunun en önemli noktaları ve ana fikri vurgulanmalıdır.
 3. Bölüm sonunda en çok 250 kelimeden oluşan bir özete yer verilmelidir.
 4. Özetin ardından konuyla ilgili 5 adet soru ve yanıtları olmalıdır.
 5. Editörler gerek duydukları bölümler için bölüm yazarlarından başka yazar(lar) tarafından kaleme alınacak ayrı bir yorum kısmı ekleyebilirler.

DİL

 1. Anlatım duru, açık, anlaşılır olmalıdır. Günümüz Türkçesi kullanılmalıdır.
 2. Yazım dilinde Türk Dil Kurumu Türkçe sözlük ve yazım kılavuzuna uyulmalı, mümkün olduğunca yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları kullanılmalıdır. Bunun için Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin hazırladığı “Terimler Klavuz”ndan yararlanmalıdır.
 3. Metin içerisinde kısaltmalar olabildiğince az tutulmalı, standart olmayanlardan kaçınılmalı ve ilk kullanıldıkları yerde açık halleri ile tanımlanmalıdır.
 4. Editörler, yazının anlam ve içeriğine dokunmaksızın, yapısı, dili ve ifadesinde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir.
 5. Yayınlanan kitapların, elektronik yayın dahil tüm hakkı Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’ne aittir (telif formu ekte aurıca gönderilmiştir lüften doldurunuz).

YAZI DÜZENİ

 1. MS Word (.doc) veya LibreOffice Writer (odt) metin editörünü kullanınız.
 2. Sayfa düzenini standart A4 boyutunda, bir satır aralıklı, kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri olacak şekilde ayarlayınız.
 3. Paragraf düzenini iki yana yaslanmış, paragraf sonrasında 6 punto aralık olacak şekilde düzenleyiniz.
 4. Metinde;
 • ana başlık büyük harf ve koyu,
 • birinci alt başlık koyu ve her sözcüğün ilk harfi büyük,
 • ikinci alt başlık her sözcüğün ilk harfi büyük normal cümle yapısında ve
 • üçüncü alt başlık normal cümle yapısında olmalıdır.

Örnek: ANA BAŞLIK/Birinci Alt Başlık/İkinci Alt Başlık/ Üçüncü alt başlık)

 1. Ana başlık altında yazar/yazarların isimleri, ünvanları ve ORCID ID’leri olmalıdır.
 2. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 6 adet ve “Index Medicus’a” uygun olmalı, “Medical Subjects Headings” (MeSH terimleri) listesine uygun sözcükler kullanmaya özen gösterilmelidir. RESİM, ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER
 3. Kullanılan resim, şekil, tablo ve grafikler yazara ait olmalıdır. Başka kaynaklardan alınan tablo ve grafikler o yayıncının yazılı izni olmadan alınamaz.
 4. Yazı içerisinde resim, şekil, tablo ve grafikler, kullanıldıkları cümlede parantez içerisinde numaraları ile birlikte belirtilmelidir. Örnek: (Tablo 4), (Resim 2), (Şekil 3).
 5. Fotoğraf, şekil, tablo ve grafikler baskıya uygun çözünürlükte (en az 300 dpi) metin içine yerleştirilmelidir.
 6. Fotoğraf, şekil, tablo ve grafikler ayrıca birer .jpg dosyası olarak gönderilmelidir. Bunlara ait alt yazılar da ayrı bir sayfada gönderilir. Fotoğrafla yazıyı bağdaştıracak bir doysa ismi kullanılmalıdır. Mikroskop görüntüsü içeren fotoğrafların alt yazılarının son kısmında parantez içerisinde boyama yöntemi ve büyütme oranının kısaca belirtilmelidir.
 7. Tablolar metin içerisine yerleştirilmeli, rakam ile numaralandırılmalı ve açıklamaları ile birlikte ayrı bir sayfada yazının en sonuna ayrıca eklenmelidir.
 8. Tabloda kullanılan kısaltmalar, alt kısımlarında açık halleri ile belirtilmelidir.

KAYNAKLAR

 1. Kaynakların belirtilmesinde Vancouver kaynak belirtme ilkelerine uyulmalıdır.
 2. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak numaraları, metin içerisinde kullanıldıkları yerde parantez içerisinde üst simge konumunda belirtilmelidir (Örnek (1 ,2). İkiden fazla ardışık kaynak varsa bu durum “ (1-3) ” şeklinde belirtilmelidir.
 3. Kaynaklar aynı yazı karakteriyle italik, 10 punto olarak yazılmalıdır.
 4. Kaynak sayısında kısıtlama yoktur. Türk yazarların çalışmalarından yararlanılmalıdır. Türk yazarların isimleri İngilizce karakterle yazılmalıdır.
 5. İlk dört yazarın ismi ayrı ayrı yazılmalıdır. Daha sonraki yazarlar için. et al.(ark.) kısaltması eklenmelidir. Ancak, toplam 5 yazar varsa, 5. yazarın ismi de ayrı olarak verilmelidir.
 6. Tablo veya grafikler eğer bir kitaptan veya yayından alınmışsa mutlaka başlığı veya alt yazısında bu referans olarak belirtilmelidir. Başka kaynaklardan alınan fotoğraflar, çizim veya şekiller o yayıncının yazılı izni olmadan basılamaz. Bu durum mutlaka editöre bildirilmelidir.
 7. Dergi isimlerinin kısaltmaları en son Index Medicus’a uygun olmalı, bu indekste yer almayan dergilerin isimleri kısaltılmadan yazılmalıdır.

KAYNAKLARIN YAZILMASI

 1. Dergi Makale Örneği:

Yazar AA, Yazar BB, Yazar CC, Yazar DD. Makale başlığı. Derginin kısaltılmış adı. Basım yılı basım ayı; Volüm no (sayı no): Sayfa başı-sayfa sonu numaraları

Örnek: Balci AE, Balci TA, Eren S, Ulku R, Cakir O, Eren N. Unilateral post-traumatic pulmonary contusion: findings of a review. Surg Today. 2005; 35 (3): 205-10

Örnek: Petiti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan;62 (1):112-6 2.

 1. Kitaptan alınan bölüm için örnek:

Yazar AA, Yazar BB. Bölüm başlığı. In: Editör AA, Editör BB, editors. Kitap İsmi. Kaçıncı baskı olduğu (ilk basım hariç). Basım yeri: Basım evi; Basım yılı. Bölümün ilk ve son sayfaları

Örnek: Vegunta RK. Vascular access. In: Holcomb III GW, Murphy JP, Ostlie DJ, editors. Ashcraft’s Pediatric Surgery. 6th. China: Elsewier Inc.; 2014. 116- 122

 1. Bölüm Yazarı Olmayan/ Editör ve Yazarı/Yazarları Aynı Olan Kitap/Tek Yazarlı Kitap:

Yazar AA, Yazar BB. Kitap ismi. Kaçıncı baskı olduğu (ilk basım hariç). Basım yeri: Basım evi; Basım yılı. Sayfa no

Örnek: Puri P, Höllwarth M. Pediatric Surgery Diagnosis and Management. Berlin Heidelberg: Springer Verlag; 2009. p: 207

 1. Bölüm Yazarı Olmayan Çok Yazarlı Kitap:

Editör AA, Editör BB (editors). Kitap ismi. Kaçıncı baskı olduğu (ilk basım hariç). Basım yeri: Basım evi; Basım yılı. Sayfa no

5.Bir dergide yayınlanmış Kongre/Konferans/Seminer bildirilerinden alıntı:

Yazar AA, Yazar BB. Kitap ismi. Bildiri ismi. In: Editör AA, Editör BB, editors. Konferans/Kongre/Sempozyum ismi; Yıl; Şehir. Yayın yeri: Yayınevi; Yıl. Sayfa numaraları

Örnek: Khalifa ME, Elmessiry HM, ElBahnasy KM, Ramadan HMM. Medical image registration using mutual information similarity measure. In: Lim CT, Goh JCH, editors. Icbme2008: Proceedings of the 13th International Conference on Biomedical Engineering; 2008 Dec 3-6; Singapore. Dordrecht: Springer; 2009. p. 151-155

 1. Bir dergide yayınlanmamış sadece özetleri basılmış Kongre/Konferans/ Seminer bildirilerinden alıntı yapılmış ise:

Yazar AA, Yazar BB. Bildiri ismi. Konferans/Kongre/Sempozyum ismi; Yıl; Şehir

Örnek: Waterkeyn J, Matimati R, Muringanzia A. ZOD for all: scaling up the community health club model to meet the MDGs for sanitation in rural and urban areas: case studies from Zimbabwe and Uganda. International Water Association Develop

ÖNEMLİ NOKTALAR:

Konu içeriği önceden belirlenmiş öğrenim çıktılarına göre düzenlenmelidir.

Editörlerce belirlenen konu başlığı ve içeriği yazar tarafından yazım süreci içerisinde değiştirilemez. Bu durum editörler ile tartışılmalıdır.

Editörlerce belirlenmiş yazar isimlerine, o yazar tarafından editörlerin bilgisi dışında başka yazar eklenemez.

Resim, fotoğraf, şekil, grafik ve tablo numaraları cümlede geçtiği yerde (cümle içinde veya sonunda, noktadan önce) parantez içeresinde yazılmalıdır.

Kaynak numaraları: Üst simge, cümle içi kelimeden sonra aralıksız, cümle sonunda noktadan sonra aralıksız.

Konu sonu soruları: Ortalama 5 adet, açık uçlu. Sorudan sonra bir paragraf halinde cevabı yazılacak.

Çok deneyimli yazar olmadıkça (bu baştan editörlerce belirlenir ve yazar ile konuşulur, bilgi ve görgüsünü yansıtması istenir) “benim deneyimime göre, bizim klinikte bunu böyle yapıyoruz” yaklaşımı kullanılmamalıdır.

Anahtar kelimeler: İlk sayfada “önemli noktalar” bölümünün hemen altında, en az üç adet verilmelidir.

Resim ve fotoğraflar yazara ait olmalıdır.

Verilere ait grafik ve tablolar yazar tarafından oluşturulmalıdır.

Anatomik şekiller (kaynaklardan yararlanılarak) yazar tarafından çizilmelidir.

Kaynaklardan alınan resim, fotoğraf, şekil, grafik ve tablolar için yazar ve/veya yayın evinden yazılı izin alınmalıdır.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği