Türkiye
Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Yeterlik Kurulu

Yeterlik Kurulu Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi’nin kalitesinin yükseltilmesi, standardize edilmesi ve eğitim veren her birimin bu standardı yakalaması, böylece topluma sunulan sağlık hizmetinin niteliğini iyileştirme amacı ile oluşturulmuştur.

Kurul çalışmalarını hazırlanan yönergeler doğrultusunda sürdürmektedir.